FINANSE SIĘ OPŁACAJĄ

Finanse dla niefinansistów
Termin
od 2013-09-02 do 2013-12-31
Miasto
Gorzów Wlkp.
Opis szkolenia

szkolenie organizowane w formie szkolenia zamkniętego dla indywidualnych zleceń

Program szkolenia

Tematyka szkolenia:

 1. Zrozumienie firmy przez pryzmat dokumentów finansowych

 2. Które dokumenty pozwalają kontrolować firmę

 3. Czym się różni bilans od rachunku zysków i strat

 4. Jakich informacji dostarcza bilans

 5. Czym się różni rachunek zysków i strat rodzajowy od kalkulacyjnego, w jakich firmach je stosować

 6. Czym są przychody a czym wpływy z działalności

 7. Jaka jest różnica między kosztami a wydatkami

 8. Dlaczego amortyzacja jest nietypowym kosztem

 9. Jak unikać płacenia nadmiernych podatków

 10. Zmiana wartości pieniądza w czasie

 11. Jak przeprowadzić prawidłową interpretację wyników finansowych i jak unikać błędów

 12. Jak wzrost zapasów i należności od odbiorców wpływa na wynik firmy

 13. Jaka powinna być struktura majątku i zadłużenia

 14. Metody oceny projektów inwestycyjnych

 15. Czym jest płynność finansowa a czym są wskaźniki płynności

 16. Planowanie finansowe

 17. Czy można zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu o dokumenty finansowe

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza w zakładce ZAPYTANIE OFERTOWE lub KONTAKT.

Koszt
0.00 zł